Vad har hänt i Sverige med #IPv6 2015?

Egentligen kan det här vara världens kortaste inlägg och jag kan svara på rubriken så här. “I stort sett ingenting”

Aktiveringen av IPv6 bland kommuner och myndigheter har tyvärr stagnerat nästan helt. Kommuner har ökat från 33 till 38 och myndigheter från 36 till 44 om vi tittar på 2014-12-18 och 2015-12-18 på myndighetermedipv6.se kommunermedipv6.se. Främst bland myndigheter så varierar det en del upp och ner eftersom vi mäter fungerande IPv6 och en del myndigheter verkar inte ha övervakning/kontroll på sin IPv6.

Varför händer inget bland kommuner och myndigheter? Jag tror inte det handlar om direkta kostnader för dem utan om spridandet av information och kunskap. Under åren som PTS och IIS hade seminarier om IPv6 så hände det inte dramatiskt mycket men det var ändå mer än vad som hänt de två senaste åren.

Bland Internetleverantörer är utvecklingen i stort sett noll. Företag/myndigheter/kommuner kan få IPv6 ( oftast ) utan problem men alla som sitter med dynamiska IPv4-adresser på sin Internetanslutning är torsk. En del mindre Internetleverantörer har aktiverat det men bland de större är det status quo.

Jag har pekat ut en del problem för IPv6 hemma i Jakten på IPv6.
Mätningarna av IPv6 mot julbocken i Gävle visar hittills på en ökning av IPv6-trafiken men tyvärr så är nästan ingen av den trafiken från Sverige.
Den mätningen kommer att publiceras under CircleID när bocken plockats av naturliga skäl eller när den kanske brunnit upp.